Product center

Products

Hot links

Message consultation

Username used for comment:
客户留言
Description:
验证码
Search
紫菀
紫菀
紫苏子
紫苏子
紫苏叶
紫苏叶
紫草(新疆紫草)
紫草(新疆紫草)
紫花地丁
紫花地丁
猪牙皂
猪牙皂
重楼(云南重楼)
重楼(云南重楼)
肿节风
肿节风
枳实(酸橙)
枳实(酸橙)
栀子
栀子
知母
知母
皂角刺
皂角刺
远志
远志
预知子(三叶木通)
预知子(三叶木通)
芫花
芫花
郁金(温郁金)
郁金(温郁金)
淫羊藿(淫羊藿)
淫羊藿(淫羊藿)
银杏叶
银杏叶
薏苡仁
薏苡仁
益智(益智仁)
益智(益智仁)
一枝黄花
一枝黄花
伊贝母(新疆贝母)
伊贝母(新疆贝母)
野菊花
野菊花
延胡索(元胡)
延胡索(元胡)
鸦胆子
鸦胆子
血竭
血竭
旋覆花
旋覆花
玄参
玄参
续断(川续断)
续断(川续断)
徐长卿
徐长卿
小蓟
小蓟
薤白(小根蒜)
薤白(小根蒜)
小茴香
小茴香
香附
香附
香橼
香橼
仙茅
仙茅
细辛(北细辛)
细辛(北细辛)
夏枯草
夏枯草
西洋参
西洋参
西青果
西青果
Previous page
1
2
9

Hot products

Contact Us

PHONE:17766040279 

                      15629988568

                      17701422019
E-MAIL:2880610631@qq.com
TEL:0523-86885168
ADD:building G23, phase III plant, Taizhou pharmaceutical high tech Zone, Jiangsu Province

Wechat

Wechat

Wechat

Mobile station

Copyright ©  2020  Jiangsu Yongjian Medical Technology Co., Ltd        苏ICP备2021005586号-1

Copyright ©  2020  Jiangsu Yongjian Medical Technology Co., Ltd

  苏ICP备2021005586号-1

Search
Search

Search quality inspection certificate (COA)